Ngày đăng bài: 05/06/2017 09:45
Hướng dẫn khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire
https://www.openaire.eu/

OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.

Bạn có thể tìm kiếm trong hàng chục triệu xuất bản phẩm, hàng chục ngàn tập hợp dữ liệu, hàng ngàn kho tài liệu và hàng ngàn tạp chí truy cập mở, hầu hết trong số đó được cấp phép mở, kết quả của các đề tài và dự án nghiên cứu theo chương trình Horizon 2020[3] hướng tới KHOA HỌC MỞ của Ủy ban châu Âu.

1. Trang tìm kiếm của OpenAire

Trang chủ tại địa chỉhttps://www.openaire.eu/

2. Các lựa chọn tìm kiếm trên trang OpenAire. Với OpenAire, bạn có vài lựa chọn để tìm kiếm:

  • Tìm kiếm thông tin chung. Trên trang chủ của OpenAire, hãy di chuyển chuột lên từ SEARCH (TÌM KIẾM) trên thanh menu ngang,  rồi chọn General Information (Thông tin chung).
  • Tìm kiếm các nhà cung cấp dữ liệu. Chọn  SEARCH (TÌM KIẾM), rồi chọn Data Provider (Nhà cung cấp dữ liệu).
  • Tìm kiếm các xuất bản phẩm. Chọn  SEARCH (TÌM KIẾM), rồi chọn Publications, data, projects… (Xuất bản phẩm, dữ liệu, các dự án …).

3. Khai thác (tải file) tài liệu.

Sau khi tìm kiếm tài liệu, bạn có thể tải file tài liệu tìm được về máy tính cá nhân. Để tải được file bạn cần có tài khoản trên trang OpenAire (nếu chưa có bạn sẽ chọn REGISTER tại góc trên cùng của trang chủ để lập 1 tài khoản với tên đăng nhập, mật khẩu và email cá nhân).

Ví dụ: Tìm kiếm tài liệu là "Towards computer laboratory control", kết quả trả về với thông tin về tài liệu, nguồn khai thác..... sẽ có dạng như hình dưới.

- Nhấn chuột chọn Danh sách liệt kê nguồn tài nguyên để khai thác (DOWNLOAD FROM).

- Cửa sổ mới với định hướng để khai thác tài liệu, cho phép bạn tải tài liệu.

 


Tài nguyên & Dịch vụ

Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Quy định về thẻ và chính sách sử dụng Thư viện
Thẻ Thư viện, chính sách sử dụng tài liệu giấy, tài liệu số
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn