Ngày đăng bài: 24/09/2015 14:14
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang

+ Bước 1: Vào website thư viện, đăng nhập với tài khoản thư viện của mình (nhập mã, mật khẩu).

+ Bước 2: Chọn mục Tài khoản.

+ Bước 3: Chọn mục Mượn trả tài liệu in

+ Bước 4: Nhấn đúp chuột vào chữ Gia hạn của dòng tài liệu cần gia hạn mượn.

+ Bước 5: Kiểm tra xem Hạn trả của tài liệu đã tăng lên -> Gia hạn thành công.

+ Bước 6: Đăng xuất khỏi tài khoản.

Ví dụ: Bạn đọc có mã số 14001011 đăng nhập và gia hạn tài liệu online.

Ghi chú: 

  • Chỉ áp dụng gia hạn 1 lần duy nhất, đối với tài liệu mượn 1 tuần.

  • Gia hạn online chỉ có hiệu lực trong ngày cuối cùng theo hạn trả của tài liệu. (Ví dụ bạn mượn tài liệu Vi sinh vật học/ Nguyễn Lân Dũng, mã đầu mục là 3000008228  đến ngày 23/09/2015 phải trả, thì ngày 23/09/2015 mới được gia hạn online).


Tài nguyên & Dịch vụ

Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Quy định về thẻ và chính sách sử dụng Thư viện
Thẻ Thư viện, chính sách sử dụng tài liệu giấy, tài liệu số
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn