Ngày đăng bài: 19/08/2013 14:15
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường


1. Thư viện phát giáo trình TOEIC cho sinh viên (gồm sách và CD). Thủ tục nhận sách như sau:

  - Phát giáo trình theo tập thể lớp, nhóm.
  - Lớp trưởng nộp danh sách có chữ ký của các sinh viên đăng ký mua sách trong lớp và phát sách cho các bạn đã đăng ký.
  - Địa điểm nhận sách: Nhà TV1 Thư viện.
  - Tiền giáo trình: 150.000đ. Nhà trường sẽ thu vào học phí (có mục Tài liệu/giáo trình TOEIC).

 

2. Giáo trình TOEIC phiên bản dành cho Học viên cao học
    - Học viên mua tài liệu tại nhà TV1.
    - Giá tài liệu: 200.000đ (Gồm sách và CD).

                                                                               
 


 


Tài nguyên & Dịch vụ
thử nghiệm nhan đề
thử nghiệm tóm tắt
Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)
Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện
Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn