Sách nước ngoài
973.7 B400H
A Bohemian brigade :
DDC 973.7
Tác giả CN Perry, James M.
Nhan đề dịch Viết về nhóm người không theo khuôn phép xã hội: Những nhà báo thời kì nội chiến.
Nhan đề A Bohemian brigade : : The civil war correspondents mostly rough, sometimes ready / James M. Perry
Thông tin xuất bản New York... : John Wiley & Sons, 2000
Mô tả vật lý xiii, 305 p. : phot. ; 24 cm
Tóm tắt Viết về hoạt động của những nhà báo Mỹ trong chiến tranh thời kì nội chiến từ 1861 - 1865.
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(3): 2345682-4
000 01138aam a22003138a 4500
00196645
00277
004ACC097D8-331E-43D3-9F07-62DB2CF885DC
005202105071627
008071102s2000 ||||||engsd
0091 0
020 |a0471416983
037 |bW4|ntặng
039|y20210507162750|zmont
0410 |aeng
044 |aUS
08214|214|a973.7|bB400H
1001 |aPerry, James M.
24200|aViết về nhóm người không theo khuôn phép xã hội: Những nhà báo thời kì nội chiến.
24512|aA Bohemian brigade : |b: The civil war correspondents mostly rough, sometimes ready / |cJames M. Perry
260 |aNew York... : |bJohn Wiley & Sons, |c2000
300 |axiii, 305 p. : |bphot. ; |c24 cm
504 |aBibliogr. p. 287-292 . - Ind.
520 |aViết về hoạt động của những nhà báo Mỹ trong chiến tranh thời kì nội chiến từ 1861 - 1865.
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(3): 2345682-4
890|a3|b2|c0|d0
910 |bThuỷ|cThanh|dThanh|hThuỷ
920 |aPerry, James M.
941 |dAF
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2345684 Kho tham khảo (SDH cũ) 973.7 B400H Tài liệu tham khảo 3 Hạn trả:22-05-2021
2 2345683 Kho tham khảo (SDH cũ) 973.7 B400H Tài liệu tham khảo 2
3 2345682 Kho tham khảo (SDH cũ) 973.7 B400H Tài liệu tham khảo 1 Hạn trả:15-05-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào