Ngày đăng bài: 31/01/2018 09:42
Thông báo nghỉ Tết, thời gian làm việc trước và sau tết Nguyên Đán của Thư viện
Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và thời điểm bắt đầu làm ca.

Thư viện mở cửa phục vụ theo giờ hành chính: Từ 01/02/2018 đến hết ngày 10/03/2018.

Nghỉ Tết: Từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018.

Sau ngày 10/03/2018, Thư viện phục vụ ca sáng, chiều và buổi tối như thường lệ.

 


Nhận xét