Ngày đăng bài: 08/05/2014 13:59
Học để làm gì?
Bài viết của ông Giáp Văn Dương - Báo VnExpress

Trọng tâm của giáo dục là việc học, chứ không phải là việc dạy hay nội dung chương trình. Vì thế, mọi hoạt động của giáo dục theo tôi đều phải xoay quanh việc học.

Với việc học, có ba câu hỏi tối quan trọng cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào” và “Học để làm gì?”. Trong số ba câu hỏi này theo tôi, “Học để làm gì?” là quan trọng nhất, vì nếu trả lời được câu hỏi này thì hai câu còn lại sẽ tự động có đáp án.

Xem chi tiết bài viết.


Nhận xét
thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04122023

Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ, ngày 992023 và sáng 1092023

Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh và lịch phục vụ của Thư viện từ tháng 92023

Nghỉ lễ 02/09/2023 và lịch phục vụ theo ca từ tháng 9/2023

Thông báo lịch phục vụ theo giờ hành chính của Thư viện trong dịp hè

Thư viện phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 31/7/2023