Nhận xét
thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04122023

Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ, ngày 992023 và sáng 1092023

Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh và lịch phục vụ của Thư viện từ tháng 92023

Nghỉ lễ 02/09/2023 và lịch phục vụ theo ca từ tháng 9/2023

Thông báo lịch phục vụ theo giờ hành chính của Thư viện trong dịp hè

Thư viện phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 31/7/2023