Ngày đăng bài: 01/04/2016 08:04
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện

Thực hiện thông báo của Hiệu trưởng, bắt đầu từ ngày 01/04/2013 Thư viện chỉ tiếp nhận bài giảng của giáo viên thông qua Khoa và Bộ môn.

Địa chỉ tiếp nhận bài giảng chính thức: tv@ntu.edu.vn

Yêu cầu về bài giảng:

     - Bài giảng cho mỗi môn học là 1 file duy nhất với định dạng *.pdf để tiện cho việc xử lý nghiệp vụ tại thư viện đồng thời tránh sai lệch nội dung bài giảng.

     - Bài giảng cần có trang bìa (ghi rõ tên bài giảng,  môn học, tác giả...)

     - Các bài giảng ở dạng powerpoint (nếu trên 100 slide ) khi chuyển sang pdf nên xuất 2 slide/ 1 trang A4.

Danh sách tiếp nhận bài giảng:

- Danh sách từ  07/2016 đến 11/07/2017:  Xem chi tiết

- Danh sách từ  08/2015 đến 31/05/2016: Xem chi tiết

- Danh sách từ  08/2014 đến 30/06/2015: Xem chi tiết

- Danh sách từ  06/2013 đến 05/08/2014: Xem chi tiết

- Danh sách từ  06/2012 đến 31/05/2013: Xem chi tiết

Danh sách từ  03/2011 đến 31/05/2012: Xem chi tiết

 


Tin bài khác
Nhận xét