Ngày đăng bài: 17/04/2014 07:35
Thời gian làm việc của thư viện

1. Tổ phục vụ (nhà TV1, TV2)

 - Từ thứ 2 - thứ 6:   Sáng: 7h - 11h30 (11h ngừng mượn tài liệu).

                                 Chiều: 13h30 -21h (20h ngừng mượn tài liệu).

- Thứ 7 - chủ nhật: Mở cửa theo giờ hành chính

2. Tổ Phát triển tài nguyên & thư viện số (nhà TV3)

      Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần theo giờ hành chính.

Chiều thứ 6 hàng tuần (Từ 13h30- 17h) khu vực TV1 nghỉ giao dịch để chuyển sách và làm vệ sinh kho.