Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Thời báo kinh tế Sài Gòn / Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh


Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

2 23
Tạp chí Cơ Khí Việt Nam : Vietnam Mechanical Engineering Journal / Cơ quan của Tổng hội Cơ Khí Việt Nam
Hà Nội
Cơ quan của Tổng hội Cơ Khí Việt Nam
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:0 Số:3
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
TEST COVER

KHANG KIPOS
Phát hành cuối Năm:2020-7-30 Tập:1 Số:1
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
4 605 H 411
Tạp chí Hoạt động khoa học / Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường


Phát hành cuối Năm:2020-5-15 Tập:0 Số:50
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
5
Tạp chí khoa học và công nghệ / Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
H.
Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Phát hành cuối Năm:2020-5-6 Tập:0 Số:169
Tài liệu số:1
6 100 Tr 308
Triết học / Viện Triết học. Trung Tâm Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Quốc Gia
Hà Nội

Phát hành cuối Năm:2020-5-6 Tập:0 Số:1
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

7
Kinh doanh Thời Covid

Báo VietnamNet
Phát hành cuối Năm:2020-5 Tập:0 Số:2
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

8 660
Sự tái sinh chồi và rễ trực tiếp từ mô lá của cây hoa cát tường (Eustoma Grandiflorum) nuôi cấy in vitro / Nguyễn Sĩ Tuấn, Hứa Mỹ Ngọc,....
Hà Nội : Tạp chí công nghệ sinh học, 1996
Nguyễn Sĩ Tuấn
Phát hành cuối Năm:2020-4-19 Tập:1 Số:1
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
9
Beton i qelezobeton / Hiiqb,vniiqelezobeton
M., 1955 -
Hiiqb,vniiqelezobeton
Phát hành cuối Năm:2020-4-19 Tập:1 Số:1
Tài liệu số:1
10
Blog radio : phát thanh cảm xúc của bạn
Hà Nội : Blog radio, 2020
HM
Phát hành cuối Năm:2020-4-7 Tập:1 Số:1
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 21     
Tìm nhanh