Web Part Error: Could not load the required path.

Thông báo nghỉ Tết, thời gian làm việc trước và sau tết Nguyên Đán của Thư viện

Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và thời điểm bắt đầu làm ca.

Thông tin tiếp nhận bài giảng

Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện

Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17012018

Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII

Thêm 300 đầu sách mới - Tủ sách Thư viện Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang

Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 12

Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28112017

Ngưng phục vụ (ca ngày và ca tối) ngày 28/11/2017

Thông báo tạm ngưng phục vụ tại kho sách ca chiều và tối ngày 2592017

Chiều và tối ngày 25/09/2017, Thư viện tạm ngưng phục vụ

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12