Web Part Error: Could not load path '~/Webparts/ContentTab01Styles.ascx'.

Thông báo nghỉ Tết, thời gian làm việc trước và sau tết Nguyên Đán của Thư viện
Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và thời điểm bắt đầu làm ca.
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/01/2018
Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII
Thêm 300 đầu sách mới - Tủ sách Thư viện Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 12
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/11/2017
Ngưng phục vụ (ca ngày và ca tối) ngày 28/11/2017
Thông báo tạm ngưng phục vụ tại kho sách ca chiều và tối ngày 25/9/2017
Chiều và tối ngày 25/09/2017, Thư viện tạm ngưng phục vụ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12