thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04122023

Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ, ngày 992023 và sáng 1092023

Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh và lịch phục vụ của Thư viện từ tháng 92023

Nghỉ lễ 02/09/2023 và lịch phục vụ theo ca từ tháng 9/2023

Thông báo lịch phục vụ theo giờ hành chính của Thư viện trong dịp hè

Thư viện phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 31/7/2023

Thông báo vv thu nhận Đồ ánkhóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K61

“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 304 và 0105

Thư viện ngưng phục vụ trong các ngày lễ

Thông báo tạm ngưng phục vụ, sáng 23032023

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc, buối sáng 23/03/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ vào chiều và tối ngày 832023

Bộ phận phục vụ tạm ngưng phục vụ (Buổi chiều và tối ngày 8/3/2023)

Thông báo lịch Phục vụ tại kho sách Thư viện, dịp trước và sau Tết Nguyên đán

Thời gian phục vụ tại kho sách trước và sau Tết Nguyên Đán

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Thư viện nghỉ Tết Dương lịch ngày 01 -02 /01/2023

Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 11102022

Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng ngày 11/10/2022

Thông báo lịch phục vụ của Thư viện từ tháng 102022

Bộ phận phục vụ Thư viện sẽ phục vụ ca tối, thứ 7 và chủ nhật

Thông báo vv thu nhận Đồ ánkhóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K60

Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện; điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường

Thông báo nghỉ lễ 304 và 15 năm 2022

Thư viện nghỉ lễ từ 30/4 đến hết ngày 02/5/2022

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12