Sách ngoại văn
Cú sốc tương lai :
Tác giả CN Toffler, Alvin
Nhan đề Cú sốc tương lai : Future Sock / Alvin Toffler ; Nguyễn Văn Trung dịch
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2002
Mô tả vật lý 331tr. ; 20cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ HLUSách tham khảo(4): 66600124-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00190783
00212
0049531F570-4A2F-47FC-B2C4-A70A4EAD5BA4
005201908261626
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20190826162604|zkhangtk
100 |aToffler, Alvin
245 |aCú sốc tương lai : |bFuture Sock / |cAlvin Toffler ; Nguyễn Văn Trung dịch
260 |aH. : |bThanh niên, |c2002
300 |a331tr. ; |c20cm.
700 |aNguyễn Văn Trung|edichj
852|aHLU|bSách tham khảo|j(4): 66600124-7
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 66600127 Sách tham khảo Tài liệu tham khảo 4
2 66600126 Sách tham khảo Tài liệu tham khảo 3
3 66600125 Sách tham khảo Tài liệu tham khảo 2
4 66600124 Sách tham khảo Tài liệu tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào