Báo, tạp chí
670
Tạp chí chế tạo máy /
DDC 670
Tác giả TT Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
Nhan đề Tạp chí chế tạo máy / Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
Nhan đề khác Machine manufacturing magazine
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, 2008
Kỳ phát hành 6 số/năm [Tạp chí xuất bản hai tháng một số]
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy
Địa chỉ NTUSách tham khảo Tiếng Việt(1): 20100030
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016602
0022
003True
00439BA42CB-3A85-4518-8DAF-E462B52639B7
005201710130812
007
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20171013081528|bretbatler|c20171012163953|dretbatler|y20120731084412|zretbatler
082 |a670
110|aHiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
245|aTạp chí chế tạo máy / |cHiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
2461|aMachine manufacturing magazine
260 |aHà Nội : |bHiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, |c2008|eHà Nội|fCông ty in Tiến Bộ
310|a6 số/năm [Tạp chí xuất bản hai tháng một số]|bNăm 2011
362|aSố 14, 15, 16, 17, 18
650 |aChế tạo máy
852|aNTU|bSách tham khảo Tiếng Việt|j(1): 20100030
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/tapchichetaomay2011/so14-2011/zso14-2011_page_01thumbimage.jpg
890|a1|b1|c9|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100030 Sách tham khảo Tiếng Việt 670 Báo - Tạp chí 1 Hạn trả:10-07-2021 số 1
  1 of 1