Giáo trình
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả CN Lê Trung Thành
Nhan đề Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Thông tin xuất bản Trường Đại học Đà Lạt,Trường Đại học Đà Lạt, 2002, 2002 : Trường Đại học Đà Lạt, 2002
Mô tả vật lý 175 ; 175
000 00000nam a2200000 a 4500
00193522
00213
004BAB57656-608C-4178-890E-2134C9EC16C1
008 2002 vm| vie
0091 0
039|y20200506090313|zuyennt
100|aLê Trung Thành
245|aGiáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại
260|aTrường Đại học Đà Lạt,|c 2002 : |bTrường Đại học Đà Lạt, 2002, |cTrường Đại học Đà Lạt, 2002
300|a175 ; |c175

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào