Giáo trình
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp /
Tác giả CN Lê Mỹ Hồng
Nhan đề Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp / Lê Mỹ Hồng
Thông tin xuất bản Cần Thơ,Cần Thơ, 2005, 2005 : Cần Thơ, 2005
Mô tả vật lý 127 tr ; 127 tr
000 00000nam a2200000 a 4500
00193520
00213
0048EF88019-4779-441A-917D-69A92092DA3D
008 2005 vm| vie
0091 0
039|y20200506090311|zuyennt
100|aLê Mỹ Hồng
245|aGiáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp /|c Lê Mỹ Hồng
260|aCần Thơ,|c 2005 : |bCần Thơ, 2005, |cCần Thơ, 2005
300|a127 tr ; |c127 tr

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào