Giáo trình
Giáo trình đo lường nhiệt /
Tác giả CN Hoàng Dương Hùng
Nhan đề Giáo trình đo lường nhiệt / Hoàng Dương Hùng
Thông tin xuất bản 2004 : 2004, 2004
Mô tả vật lý 140 tr ; 140 tr
000 00000nam a2200000 a 4500
00193519
00213
004C7127E6B-912A-4603-A6FA-93593D607DD1
008 2004 vm| vie
0091 0
039|y20200506090311|zuyennt
100|aHoàng Dương Hùng
245|aGiáo trình đo lường nhiệt /|c Hoàng Dương Hùng
260|a2004 : |b2004, |c2004
300|a140 tr ; |c140 tr

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào