Giáo trình
Giáo trình marketing nông nghiệp
Nhan đề Giáo trình marketing nông nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Nông Hà Nội : Hà Nội : Trường Đại học Nông Hà Nội, Hà Nội : Trường Đại học Nông Hà Nội
Mô tả vật lý 334 ; 334
000 00000nam a2200000 a 4500
00193516
00213
004B0A568C7-8990-4038-B0E3-E51437EE0B14
008 vm| vie
0091 0
039|y20200506090309|zuyennt
245|aGiáo trình marketing nông nghiệp
260|aHà Nội :|b Trường Đại học Nông Hà Nội : |bHà Nội : Trường Đại học Nông Hà Nội, |cHà Nội : Trường Đại học Nông Hà Nội
300|a334 ; |c334

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào