Sách tiếng Việt
Đàn ông sao Hỏa Đàn bà sao Kim /
Tác giả CN John Gray
Nhan đề Đàn ông sao Hỏa Đàn bà sao Kim / Nguyễn Thu Uyên dịch
Thông tin xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 488 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viênSM(15): 1208-000199-213
Tệp tin điện tử URL
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192504
00211
004279D1727-02DB-48D9-AC5F-41B511EE4459
005202004240920
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c188000
039|y20200424092008|zuyennt
100 |aJohn Gray
245 |aĐàn ông sao Hỏa Đàn bà sao Kim / |cNguyễn Thu Uyên dịch
260 |bNhà xuất bản Hồng Đức, |c2019
300 |a 488 tr. ; |c21 cm.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|cSM|j(15): 1208-000199-213
856 |uURL
8561|uhttp://demo.kipos.vn/kiposdata0bt4/patronimages/anhuyen/anhbiasach/danongsaohoadanbasaokimthumbimage.jpg
890|a15|c1|b10
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1208-000213 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 15 Acquisitions
2 1208-000212 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 14 Acquisitions
3 1208-000211 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 13 Acquisitions
4 1208-000210 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 12 Acquisitions
5 1208-000209 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 11 Acquisitions
6 1208-000208 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:29-04-2020
7 1208-000207 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-04-2020
8 1208-000206 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-04-2020
9 1208-000205 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:29-04-2020
10 1208-000204 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:29-04-2020
  1  2 of 2