Sách tiếng Việt
Trên Đường Băng / Tony Buổi Sáng /
Tác giả CN Tony Buổi Sáng
Nhan đề Trên Đường Băng / Tony Buổi Sáng / Tony Buổi Sáng
Thông tin xuất bản Nhà xuất bản Trẻ
Mô tả vật lý 301 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viênSM(5): 1208-000194-8
Địa chỉ NTU2Kho mượn(5): 3000039845-9
Tệp tin điện tử URL
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192440
00211
004CF0305B9-B8AE-4929-9873-F23FC10B81E9
005202004151409
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-1-07694-5|c75.000 đ
039|y20200415140941|zuyennt
100 |aTony Buổi Sáng
245 |aTrên Đường Băng / Tony Buổi Sáng / |cTony Buổi Sáng
260 |bNhà xuất bản Trẻ
300 |a 301 tr. ; |c 21 cm.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|cSM|j(5): 1208-000194-8
852|aNTU2|bKho mượn|j(5): 3000039845-9
856 |uURL
890|a10|b5
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1208-000198 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 10
2 1208-000197 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 9
3 1208-000196 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 8
4 1208-000195 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 7
5 1208-000194 Kho đọc Sinh viên Sách Tiếng Việt 6
6 3000039849 Kho mượn Sách Tiếng Việt 5
7 3000039848 Kho mượn Sách Tiếng Việt 4
8 3000039847 Kho mượn Sách Tiếng Việt 3
9 3000039846 Kho mượn Sách Tiếng Việt 2
10 3000039845 Kho mượn Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:20-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào