Tài liệu xám
22782782
Test hm :
DDC 22782782
Tác giả CN hm
Nhan đề Test hm : ffffff
Lần xuất bản 5
Thông tin xuất bản hn, 2020
Mô tả vật lý 350tr. ; 19 cm.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1208-000191-3
Tệp tin điện tử URL
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192435
00266
004AFFB3459-CE6A-488A-B62B-7DE1FB9FE2A9
005202004131504
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200413150425|zhoangmanhhuc
082 |a22782782
100 |ahm
245 |aTest hm : |bffffff
250 |a5
260 |ahn, |c2020
300 |a 350tr. ; |c19 cm.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1208-000191-3
856 |uURL
890|a3|b1
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1208-000193 Kho đọc Sinh viên 22782782 Tài liệu xám 3
2 1208-000192 Kho đọc Sinh viên 22782782 Tài liệu xám 2
3 1208-000191 Kho đọc Sinh viên 22782782 Tài liệu xám 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào