Sách tiếng Việt
335.412 Gi 108
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin :
DDC 335.412
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Chu Văn Cấp, Phan Thanh Phố và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 510 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phan Thanh Phố
Tác giả(bs) CN Trần Bình Trọng
Tác giả(bs) CN Chu Văn Cấp
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(12): 1000000403-14
Địa chỉ NTU2Kho mượn(140): 3000000265-72, 3000000275-6, 3000000284, 3000000294, 3000000300-2, 3000000304, 3000000308-9, 3000000315-36, 3000000338-43, 3000000351-2, 3000000355-6, 3000000358-9, 3000000361-2, 3000000368, 3000000370, 3000000372, 3000000374, 3000000379, 3000000387, 3000000444, 3000000557, 3000000560, 3000000584-6, 3000000588-90, 3000000724-42, 3000000744-5, 3000000747, 3000000753, 3000000763, 3000000784-6, 3000000788-96, 3000000798-800, 3000000804, 3000000810-30, 3000000832, 3000000834, 3000000836-7, 3000000839-40, 3000000844, 3000000847, 3000000853, 3000000863
000 00000nam a2200000 4500
0018492
00211
004C34F4C20-1C1E-46ED-B2FD-C41BD7406317
005202008232142
008130110s2002 vm| vie
0091 0
020|a1234567890
039|a20200823214255|bhoangmanhhuc|c20191204153323|dkhangtk|y20030618|zchanlt
082 |a335.412|bGi 108
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / |cChu Văn Cấp, Phan Thanh Phố và những người khác
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2002
300 |a510 tr. ; |c21 cm
650 |aKinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
700 |aPhan Thanh Phố
700 |aTrần Bình Trọng
700 |aChu Văn Cấp
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(12): 1000000403-14
852|aNTU2|bKho mượn|j(140): 3000000265-72, 3000000275-6, 3000000284, 3000000294, 3000000300-2, 3000000304, 3000000308-9, 3000000315-36, 3000000338-43, 3000000351-2, 3000000355-6, 3000000358-9, 3000000361-2, 3000000368, 3000000370, 3000000372, 3000000374, 3000000379, 3000000387, 3000000444, 3000000557, 3000000560, 3000000584-6, 3000000588-90, 3000000724-42, 3000000744-5, 3000000747, 3000000753, 3000000763, 3000000784-6, 3000000788-96, 3000000798-800, 3000000804, 3000000810-30, 3000000832, 3000000834, 3000000836-7, 3000000839-40, 3000000844, 3000000847, 3000000853, 3000000863
890|a152|b3284|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000000414 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 167
2 1000000413 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 SGH 166
3 1000000412 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 165
4 1000000408 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 163
5 1000000410 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 159
6 1000000409 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 158
7 1000000405 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 157
8 1000000403 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 SGH 156
9 3000000753 Kho mượn 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 154
10 3000000590 Kho mượn 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 152
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16 
Không có liên kết tài liệu số nào