Sách ngoại văn
428.3
IELTS Practice Exams :
DDC 428.3
Tác giả CN Barron's
Nhan đề IELTS Practice Exams : Most up to date practice tests curently available
Lần xuất bản 2 nd ed.
Thông tin xuất bản New Yourk : Hauppange, 2006
Mô tả vật lý 362tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách 2 phần chính: 1. Giới thiệu tiếng anh chuyên ngành, học thuật. 2. Giới thiệu chung các phần trong bài thi và các bài luyện nghe cơ bản.
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Kỹ thuật nghe
Từ khóa tự do Test
Khoa Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ NTUSách tham khảo(5): 6000001199-203
Địa chỉ NTU2Kho mượn(3): 3000038340-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00184507
00212
004669C01A6-2E3B-4C3F-869F-D3EB8764A545
005201809302032
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180930203248|bnganpt|c20180930203206|dnganpt|y20180930163309|znganpt
082 |a428.3
100 |aBarron's
245 |aIELTS Practice Exams : |bMost up to date practice tests curently available
250 |a2 nd ed.
260 |aNew Yourk : |bHauppange, |c2006
300 |a362tr. ; |c24cm.|eCD
520 |aCuốn sách 2 phần chính: 1. Giới thiệu tiếng anh chuyên ngành, học thuật. 2. Giới thiệu chung các phần trong bài thi và các bài luyện nghe cơ bản.
653 |aIELTS
653 |aKỹ thuật nghe
653 |aTest
690 |aNgôn ngữ Anh
852|aNTU|bSách tham khảo|j(5): 6000001199-203
852|aNTU2|bKho mượn|j(3): 3000038340-2
8561|uhttp://demo.kipos.vn/kiposdata1/daphuongtien/ieltsbarronpracticexam2010/ielts_barron_practice_exams_2010_001thumbimage.jpg
890|c1|a8
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038342 Kho mượn 428.3 Sách ngoại văn 8
2 3000038341 Kho mượn 428.3 Sách ngoại văn 7
3 3000038340 Kho mượn 428.3 Sách ngoại văn 6
4 6000001203 Sách tham khảo 428.3 Sách ngoại văn 5
5 6000001202 Sách tham khảo 428.3 Sách ngoại văn 4
6 6000001201 Sách tham khảo 428.3 Sách ngoại văn 3
7 6000001200 Sách tham khảo 428.3 Sách ngoại văn 2
8 6000001199 Sách tham khảo 428.3 Sách ngoại văn 1
  1 of 1