Sách ngoại văn
519.4 S 53 N
C /
DDC 519.4
Tác giả CN Shammas, Namir Clement,
Nhan đề C / C++ mathematical algorithms for scientists & engineers / Namir C. Shammas.
Nhan đề khác C/C plus plus mathematical algorithms for scientists & engineers
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, c1995.
Mô tả vật lý xii, 304 p. : ill. ; 24 cm. +1 computer disk (3 1/2 in.)
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Numerical analysis - Data processing
Thuật ngữ chủ đề C++ (Computer program language)
Thuật ngữ chủ đề Computer algorithms
Thuật ngữ chủ đề C (Computer program language)
Thuật ngữ chủ đề Mathematical statistics - Data processing
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000000383
000 00000pam a2200000 4500
0017899
00212
004B3AFFC31-3217-4AFF-A00B-C158AAB93145
005201704120953
008130110sc199 xxu eng
0091 0
020 |a0071134115
039|a20170412095307|btrangtran|c20050314|dthanhntk|y20030506|zvload
08200|a519.4|bS 53 N
1001 |aShammas, Namir Clement,|d1954-
24510|aC / |cC++ mathematical algorithms for scientists & engineers / |cNamir C. Shammas.
2463 |aC/C plus plus mathematical algorithms for scientists & engineers
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |cc1995.
300 |axii, 304 p. : |bill. ; |c24 cm. +|e1 computer disk (3 1/2 in.)
500 |aIncludes index.
6500 |aNumerical analysis - Data processing
6500 |aC++ (Computer program language)
6500 |aComputer algorithms
6500 |aC (Computer program language)
6500 |aMathematical statistics - Data processing
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000000383
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000000383 Kho tham khảo (SDH cũ) 519.4 S 53 N Sách ngoại văn 1 Hạn trả:15-01-2021 1 computer disk (3 1/2 in.)
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào