Sách ngoại văn
660.62
Mycorrhizal biotechnology /
DDC 660.62
Nhan đề Mycorrhizal biotechnology / Devarajan Thangadurai, Carlos Alberto Busso, Mohamed Hijri.
Thông tin xuất bản Boca Raton, FL :Distributed by CRC Press,c2010.
Mô tả vật lý x, 216 p. :ill. ;25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mycorrhizas-Biotechnology.
Thuật ngữ chủ đề Vesicular-arbuscular mycorrhizas-Biotechnology.
Tác giả(bs) CN Busso, Carlos Alberto.
Tác giả(bs) CN Hijri, Mohamed.
Tác giả(bs) CN Thangadurai, D.
000 02971nam a22003614a 4500
00175273
00212
004C3B43516-C9FE-4D2A-B147-24066F205BD4
005201801230950
008180123sc201 nhua b 001 0 eng
0091 0
020 |a1578086914 (hardcover)
020 |a9781578086917 (hardcover)
039|y20180123095036|zluuyen
08200|a660.62|222
24500|aMycorrhizal biotechnology /|cDevarajan Thangadurai, Carlos Alberto Busso, Mohamed Hijri.
260 |aBoca Raton, FL :|bDistributed by CRC Press,|cc2010.
300 |ax, 216 p. :|bill. ;|c25 cm.
650 0|aMycorrhizas|xBiotechnology.
650 0|aVesicular-arbuscular mycorrhizas|xBiotechnology.
7001 |aBusso, Carlos Alberto.
7001 |aHijri, Mohamed.
7001 |aThangadurai, D.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/mycorrhizalbiotechnology/0coverthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào