Chuyên đề
Gia đình và pháp luật :
Nhan đề Gia đình và pháp luật :Ấn phẩm của báo Kinh doanh và Pháp luật /Tổng biên tập Lưu Vinh.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Trung ương hội Marketing Việt Nam xb,2019.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Đời sống gia đình
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154150
0027
00439100944-7C88-421A-9747-229BE81F566B
005202005060945
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506121410|blongtd|y20200506094536|ztult
0410 |avie
044 |avm
24510|aGia đình và pháp luật :|bẤn phẩm của báo Kinh doanh và Pháp luật /|cTổng biên tập Lưu Vinh.
260 |aHà Nội :|bTrung ương hội Marketing Việt Nam xb,|c2019.
310 |aThứ 2, thứ 5 hàng tuần|b2013.
6530|aPháp luật
6530|aĐời sống gia đình
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào