Chuyên đề
Văn hóa /
Tác giả TT Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
Nhan đề Văn hóa / Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Bộ văn hóa, thể thao và du lịch,2019.
Phụ chú Cơ quan của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Báo
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154087
0027
004052337F8-25AD-4C47-9537-91EAB80AA217
005202005060931
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506121407|blongtd|y20200506093159|ztult
0410 |avie
044 |avm
110 |aBộ văn hóa, thể thao và du lịch.
24510|aVăn hóa / |cBộ văn hóa, thể thao và du lịch.
260 |aHà Nội :|bBộ văn hóa, thể thao và du lịch,|c2019.
310 |aThứ 2,4,6 hàng tuần|b2016.
500 |aCơ quan của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
6530|aVăn hóa
6530|aViệt Nam
6530|aBáo
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào