Chuyên đề
Thời báo kinh tế Việt Nam /
Tác giả TT Hội khoa học kinh tế Việt Nam
Nhan đề Thời báo kinh tế Việt Nam / Hội khoa học kinh tế Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hội khoa học kinh tế Việt Nam xb,2019.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Báo
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
000 00000nas#a2200000ui#4500
00150831
0027
004493C2CB9-6DD8-4B45-80F3-1EB111C781E1
005202005061011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506121414|blongtd|c20200506101200|dtult|y20200506100550|ztult
0410 |avie
044 |avm
110 |aHội khoa học kinh tế Việt Nam
24500|aThời báo kinh tế Việt Nam / |cHội khoa học kinh tế Việt Nam.
260 |aHà Nội :|bHội khoa học kinh tế Việt Nam xb,|c2019.
310 |aThứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần (6 số/tuần)
6530|aViệt Nam
6530|aKinh tế
6530|aBáo
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào