Sách tiếng Việt
670.285 B 510 Tr
Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC :
DDC 670.285
Tác giả CN Bùi Thanh Trúc
Nhan đề Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC : dùng cho trình độ cao đẳng nghề / Bùi Thanh Trúc, Phạm Minh Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 192 tr. : minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí -Gia công
Khoa Công nghệ gia công CNC
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Đạo
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000024504-6
Địa chỉ NTU2Kho mượn(14): 3000033805-11, 3000039856, 3000039872-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127520
00211
004D6C55D24-C933-43BC-B72D-6B7F9C8F5D1E
005201310171446
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20131017144522|bnguyenloi|c20131010092157|dvanpth|y20130802150057|znguyenloi
082 |a670.285|bB 510 Tr
100 |aBùi Thanh Trúc
245 |aGiáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC : |bdùng cho trình độ cao đẳng nghề / |cBùi Thanh Trúc, Phạm Minh Đạo
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2010
300 |a192 tr. : |bminh họa ; |c21 cm
650 |aCơ khí |xGia công
690 |aCông nghệ gia công CNC
700|aPhạm Minh Đạo
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024504-6
852|aNTU2|bKho mượn|j(14): 3000033805-11, 3000039856, 3000039872-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/giaotrinhlapchuongtrinhgiacongsudung_buithanhtruc/0giaotrinhlapchuongtrinhgiacongsudung_buithanhtructhumbimage.jpg
890|a17|b10|c1|d3
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039877 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 17 Acquisitions
2 3000039876 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 16 Acquisitions
3 3000039875 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 15 Acquisitions
4 3000039874 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 14 Acquisitions
5 3000039873 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 13 Acquisitions
6 3000039872 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 12 Acquisitions
7 3000039856 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:25-04-2020
8 3000033811 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 10
9 3000033810 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 9
10 3000033809 Kho mượn 670.285 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 8
  1  2 of 2