Khóa luận
639.22 L 600 Th
Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới vây xa bờ có sử dụng nguồn sáng tại thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 639.22
Tác giả CN Lý Bảo Thành
Nhan đề Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới vây xa bờ có sử dụng nguồn sáng tại thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận / Lý Bảo Thành; Thái Văn Ngạn: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2006
Mô tả vật lý 57 tr. : trang ảnh ; 29 cm
Tùng thư Khoa Khai thác. Khóa 43
Thuật ngữ chủ đề Cá - Đánh bắt - Thiết bị
Tác giả(bs) CN Thái Văn Ngạn: GVHD
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000015775
000 00000nam a2200000 4500
00119581
00215
004FCF04A3F-C660-4075-89FB-838BD4A847A9
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20060825|bvanpth|y20060815|zhoannq
082 |a639.22|bL 600 Th
100 |aLý Bảo Thành
245 |aĐánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới vây xa bờ có sử dụng nguồn sáng tại thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận / |cLý Bảo Thành; Thái Văn Ngạn: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Thủy sản, |c2006
300 |a57 tr. : |btrang ảnh ; |c29 cm
490 |aKhoa Khai thác. Khóa 43
650 |aCá - Đánh bắt - Thiết bị
700 |aThái Văn Ngạn: GVHD
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000015775
890|a1|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000015775 Kho đọc Sinh viên 639.22 L 600 Th Khóa luận (sinh viên) 1 Hạn trả:15-01-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào