Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/11/2017
Ngưng phục vụ (ca ngày và ca tối) ngày 28/11/2017

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc cả ngày 28/11/2017 (Gồm ca ngày và ca phục vụ buổi tối)

Toàn thể Thư viện tham dự Đại hội công nhân viên chức Trường. 

Ngày 29/11/2017 Thư viện phục vụ lại như thường lệ.


Nhận xét