Thông báo vv tạm ngưng phục vụ ca tối ngày 03/11/2017 đến hết ngày 04/11/2017
Thư viện tạm ngưng phục vụ

Trân trọng thông báo!

Do thời tiết xấu (Bão có thể đổ bộ vào Khánh Hòa) trong tối nay và ngày mai.

Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ thời gian: vào tối ngày 03/11/2017 đến hết ngày 04/11/2017.

 

 


Nhận xét