Thư viện tạm ngưng phục vụ ca chiều và tối ngày 20/10/2017
Tạm ngưng phục vụ bạn đọc

Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc ca chiều và tối ngày 20/10/2017.

Lý do: Tham gia hội thi nấu ăn ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017 do Công Đoàn Trường tổ chức.

Ngày 21/10/2017 Thư viện phục vụ như thường lệ.

 


Nhận xét