Ngày đăng bài: 12/09/2017 08:46
Thông báo Tập huấn sử dụng thư viện đối với K59
Thời gian tập huấn và tiếp nhận đăng ký tập huấn
  • Thư viện sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên K.59 từ ngày 18/9 - 30/10/2017.
  • Thủ tục: Lớp trưởng/phó hoặc bí thư lên trực tiếp Thư viện để đăng ký lịch tập huấn cho lớp.
  • Địa chỉ liên hệ: cô Vũ Thị Trang, tòa nhà TV1- Thư viện, ĐT: 02582 471 443 (trong giờ hành chính).
  • Thời gian nhận đăng ký bắt đầu từ 12/9/2017.
  • Các lớp đăng ký lịch trước sẽ tập huấn trước. Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

Nhận xét