Ngày đăng bài: 05/06/2017 09:45
Hướng dẫn khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire
https://www.openaire.eu/

OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.

Bạn có thể tìm kiếm trong hàng chục triệu xuất bản phẩm, hàng chục ngàn tập hợp dữ liệu, hàng ngàn kho tài liệu và hàng ngàn tạp chí truy cập mở, hầu hết trong số đó được cấp phép mở, kết quả của các đề tài và dự án nghiên cứu theo chương trình Horizon 2020[3] hướng tới KHOA HỌC MỞ của Ủy ban châu Âu.

1. Trang tìm kiếm của OpenAire

Trang chủ tại địa chỉhttps://www.openaire.eu/

2. Các lựa chọn tìm kiếm trên trang OpenAire. Với OpenAire, bạn có vài lựa chọn để tìm kiếm:

  • Tìm kiếm thông tin chung. Trên trang chủ của OpenAire, hãy di chuyển chuột lên từ SEARCH (TÌM KIẾM) trên thanh menu ngang,  rồi chọn General Information (Thông tin chung).
  • Tìm kiếm các nhà cung cấp dữ liệu. Chọn  SEARCH (TÌM KIẾM), rồi chọn Data Provider (Nhà cung cấp dữ liệu).
  • Tìm kiếm các xuất bản phẩm. Chọn  SEARCH (TÌM KIẾM), rồi chọn Publications, data, projects… (Xuất bản phẩm, dữ liệu, các dự án …).

3. Khai thác (tải file) tài liệu.

Sau khi tìm kiếm tài liệu, bạn có thể tải file tài liệu tìm được về máy tính cá nhân. Để tải được file bạn cần có tài khoản trên trang OpenAire (nếu chưa có bạn sẽ chọn REGISTER tại góc trên cùng của trang chủ để lập 1 tài khoản với tên đăng nhập, mật khẩu và email cá nhân).

Ví dụ: Tìm kiếm tài liệu là "Towards computer laboratory control", kết quả trả về với thông tin về tài liệu, nguồn khai thác..... sẽ có dạng như hình dưới.

- Nhấn chuột chọn Danh sách liệt kê nguồn tài nguyên để khai thác (DOWNLOAD FROM).

- Cửa sổ mới với định hướng để khai thác tài liệu, cho phép bạn tải tài liệu.

 


Nhận xét