Ngày đăng bài: 17/04/2017 07:32
Hội sách Trường Đại học Nha Trang 2017
Trao hơn 1.000 tài khoản sử dụng Thư viện Trường ĐH Nha Trang cho Trường THPT Lý Tự Trọng.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), sáng ngày 14/4, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức Hội sách năm 2017, tham dự có đại diện các nhà tài trợ, các trường THPT trên địa bàn TP và Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải Quân, Trường ĐH Thông tin Liên lạc, Trường ĐH Khánh Hòa, Nhà sách FAHASA, Công ty Cổ phần sách Khánh Hòa. Xem chi tiết trên trang web Trường.

                                                       Lãnh đạo Trường tặng hoa đại diện các đơn vị tham gia hội sách

            Lãnh đạo Trường tặng hoa đại diện các đơn vị tham gia hội sách

 

 

 


Nhận xét