Thông báo tạm ngưng phục vụ tại kho sách ca chiều và tối ngày 25/9/2017
Chiều và tối ngày 25/09/2017, Thư viện tạm ngưng phục vụ

Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ buổi chiều và tối ngày 25/09/2017.

Lý do: Thư viện tổ chức Đại hội công đoàn.

Hết ngày 25/9/2017, Thư viện phục vụ bạn đọc như thường lệ.

 

 


Nhận xét